Nagu ma eelnevalt olen maininud on Tüüp nüüd juba jõudnud sellisesse vanusesse, et talle on võimalik teha jälgi, mis sisaldavad konflikti ja stressi.  Tegemist on talve järgse 11 –nda jäljega (selle hooaja). Eelmisel päeval tegin jälje, milles sisaldusid 2 katkestust ning koer lahendas need lennult. Sel korral oli plaanis stressi tõsta ning panna koer situatsiooni, kus ta peab tegema tööd olles ise mõningases konfliktis ja stressis. See on hästi tüüpiline näide nö. noore koera stressitreeningust, kuidas mina seda läbi viin. Kui rääkida nö. alustaladest, siis praeguseks hetkeks

  • oskab koer hästi ajada jälge olenemata vanusest.
  • oskab lahendada nurki
  • võtab õigesti vastu negatiivset mõjutust ja muutub sellest hoolikamaks
  • ei satu raskustest koheselt paanikaase vaid üritab leida lahendust
  • on teinud sedavõrd palju ilma toiduta jälgi, et jäljelõhn on kindlasti selge

Antud jälje vanuseks on tund ja 15 minutit. Jälg oli kohati visuaalselt vaadeldav ning kohati jälle mitte. Kui vaatate lisatud videot, siis see on koolituslikult huvitav, kuigi ilmseleglt ei näe see välja ilus ja demonstratiivne jäljeajamine. Kuivõrd aga antud blogikirjutiste mõte ongi ennekõike lugejatele lisaideid ja – mõtteid anda, siis on selline video kindlasti kasuks. Lisan juurde ka jäljeskeemi.

Kuna koer oskab juba piisavalt heas tempos jälge ajada, on võimalik jäljel kasutada ka esemeid, mida ma ka nüüd olen teinud. Toitu oli jäljel kokku ca. 30 –40 pala kanti ning pikkust jäljel ca. 600 sammu.

Kuni esemeni ajas koer jälge väga hästi ja enesekindlalt. Eseme näitamine ei ole ilmselgelt veel vajalikul tasemel, kuid eks see on ka loogilne. Peale eset järgnenud lõigul sattus koer eelmise päeva jälje peale. Kuivõrd sammu iseloom oli hästi sarnane läks koer silmade abil töötades eelmise päeva jäljele. Selle eest sai teda korrigeeritud. Nagu videost näha on, tekitas see koeras suurt stsressi, kuna tema jaoks justkui originaaljälge ei eksisteerinudki. Talle jäi mulje, et ta tegi kõik õigesti ning sai selle eest karistada. Kuna tegemist on noore koeraga, siis ma ei lootnudki, et ta siit olukorrast ise välja närib ning seetõttu aitasin teda . Soov oli anda koerale tegelik jälg selliselt kätte, et ta värskelt vanale jäljele joostes tajuks nende erisust ja õpiks läbi kogemuse, et tegemist oli ristuvaga. Olen ka enne pidevalt teinud jälgi vanadele peale ning mind tegelikult hämmastas, et ta niimoodi vanale jäljele keeras, kuivõrd varem pole seda juhtunud. Ju siis oli originaaljälg selles osas niipalju kehvemini nähtav kui ristuv vana.  Järgnes toores ristuv, mis oli tehtud ca. 20 minutit enne startimist. Esimese ristuva lahendas koer puhtalt. Teisel ristuval, aga läks jälle vaatama. On vägagi reaalne, et ristuv moodustubki probleemiks siis, kui see on liiga kergelt silmaga näha. Sellisel juhul usaldab ta pigem silmi mitte nina ja sellest  ka see viga tuleb.  Jällegi, olin koerale veidi abiks. Minu jaoks on antud staadiumis oluline, et koer peale stressi ja konflikti õpiks kiirelt rahunema ning stabiilselt töötama ning probleeme lahendama. Ehk siis  see konflikt ei pea nö. antud hetkel midagi tootma, vaid selle väärtus tuleb välja alles järgenaval lõigul.

Koer tegi väga ilusa ja iseseisva nurga ning ei laksnud ennast eelnenud probleemidest absoluutselt häirida.  Järgmisel sirgel järgnes katkestus. Veidtral kombel oli ta sellega oluliselt rohkem hädas, kui eelmisel päeval. Põhjus võis olla tugevamas tuules või siis eelnenud probleemsetes olukordades. Katkestuses nägi koer kõvasti vaeva ning sai ka mõjutusi. Katkestuste mõte ongi tegelikult koera jaoks nö. ootamatu jälje ärakaotamine, mis sunnib koera lahendust otsima ning õpetab selle nimel tööd tegema.  Nagu ma ka eelpool mainisin oligi mul eelnenud ristuvate mõte peaasjalikult see, et luua  koerale mõningane stressifoon ning siis selles olukorras lasta probleeme lahendada. Ilmselgelt mõjutas see tööd katkestusel. Taolises olukorras eab üritama koera aidata nii vähe, kui võimalik, sest vastasel juhul õpetab koerale muidu, et probleemide tekkimisel otsi abi koerajuhilt.

Kui koer uuesti jälje üles võttis siis järgnenud nurk, katkestus ja veel teinegi nurk toimisid hästi enesekindlalt. Lasin koeral suurem osa sellest töötada 10 meetrise rihma otsas andmaks koerale rohkem iseseisvust ning läbi selle õpetades teda ka varem saadud stressi foonil iseseisvalt probleeme lahendama. Loogika seisnebki selles, et jälje alguses on rohkem stressi, mis tekitab koeras ebakindlust ning ebameeldivama olemise ning olles selles seisus peab ta lahendama probleeme, läbi mille ta “kasvab” avastades, et suudab nendega hakkama saada. Koer tundes seda “hakkama saamise” tunnet ning saades koerajuhilt töörahu areneb tohutult ning samas õpib ka stressist isesesivalt väljuma.

 Jäin tegelikult trenniga tervikuna väga rahule. Ilmselgelt on sellised trennid koera jaoks väga arendavad. Kui ajada kogu aeg lihtsaid jälgi, kus ise veel aitad ka, siis koer ei õpigi probleemidega toime tulema. Ilmne on aga see, et taolisele trennile peab järgnema rahulikum ja lühem jälg, et koer töös närviliseks ei läheks.

Siin siis video