Eelmisel korral kirjutasin sellest, miks ma kutsikale varjete ristlemist õpetama hakkasin. Jätkaksin kohas, kus pooleli jäin ning seletaks lahti täpsemalt, mida tegin. Kui nüüd mõelda ca. 3 aastase  jõulise ja tugeva saagiinstinktiga tööliini malinoisi peale ning hakata talle õpetama 6 varje ristlemist, siis on väga reaalne, et ta jookseb läbi 2 või 4 varjet ja siis kimab otse kuuendasse varrukamehe juurde. Kui ma sellesse sekkuksin ja üritaks talle jõuga näidata, et ei tohi, siis on täiesti ilmne, et mu jõud ei käi sellisest koerast enam piisaval tasemel üle, et must- valgelt mõjuda ning väga suure tõenäosusega tekitab pigem konflikti. See rikub kindlasti suhet minu ja koera vahel ning rikub viimasesse varjesse tuleku meeleolu. Seetõttu tahtsingi teha koerale 6 varje jooksimse selgeks koheselt, kui ta selleks võimeline on ning kuniks ta veel lihtsamini voolitav on. Koeral on vanust 8 kuud.

Väga lihtne on koera õpetada jooksma kuute varjet paigutades nendesse palle ning lastes sisuliselt koera palle otsima. Need, kes on seda proovinud, on kogenud, et kui mängu ilmub varrukamees, siis ununevad pallid ning koer sööstab ikka otse. Sellest vaatevinklist lähtuvalt ongi oluline, et koeral tekiks varjete jooksmisega lisaks motivatsioonile (tahan) ka kohustus (peab).  See oligi tegelikult üks põhjustest, miks tahtsin juba kutsikaeas koerale selgeks teha 6 varje ristlemise. Tahtsin, et tal seoses varjetega tekiks väga konkreetne kuvand, millel on see “peab” varjund sees. Kutsikale on väga palju lihtsam teha selgeks, et peab ning tal jääb see palju sügavamalt meelde, kui täiskasvanud koerale. Oma olemuselt see muidugi ei tähenda, et nüüd, kus mu koer kuute varjet 8 kuu vanuses jookseb, siis võib teema järgnevaks kaheks aastaks ära unustada ja siis  nö. tagataskust võtta. Ilmselgelt on vaja õiget ristlemise pilti säilitada ning vähehaaval tõsta harjutusega haakuvalt energiat.

Selleks, et koeras tekitada arusaama “peab” kasutasin lisaks pallidele ka patja. Koerale on padi ennekõike tuttav varrukatrennidest ning arusaadavalt on see oluliselt motiveerivam,  kui lihstalt pall. Kui veel natuke padja tähtsust läbi lisamotiveerimise tõsta (nagu ma tegin), siis on täiesti ilmne, et koer jätab teele paigutatud pallid sinnapaika ja soovib otse minna.

Nüüd siis  kõigest  sammhaaval. Videol on eri etappidele pandud numbrid. Kõike trennis tehtut ma videole ei monteerinud, kuivõrd see oleks video liialt pikaks muutnud. Lisaks videol nähtule tegin mõnevõrra kordusi, kus kutsudes koera juurde viskasin talle palli.

 1. (see osa on videos puudu) panin esimesse varjesse palli sooviga koeras seoses esimese varjega  kohe tugev annus motivatsiooni tekitada. Saatsin koera varjesse ning koer leidis sealt palli ja kutsusin enda juurde ja premeerisin teise palliga.
 2. Viisin teise varjesse koera nähes padja ja viskasin selle sinna koera motiveerides ja patsutades, et tal tekiks maksimaalne soov sinna minna. Esimene varje oli tühi. Tasssin koera kaelaketist varjete vahele tõstes sellega veel instinkti ning saatsin esimesse varjesse. Koer mäletas täpselt, et seal oli pall, talle oli sinna jooksmine tuttav ning ta läks sirgjooneliselt. Ilmselgelt kujuneb koera peas padja asetamisega mälupilt, mis tekitab ka sarnaseid ootusi esimese varje suhtes. Jõudes esimesse varjesse ning mitte leides sealt palli ega patja tõstis see veel koera motivatsiooni ning ta kiirendas märgatavalt teise varje suunas. Leides sealt padja kutsusin koera enda juurde ja premeerisin palliga. Ma ei taha, et koer leides varjest palli või padja sellega omasoodu ringi hakkab jooksma, vaid tal võiks siiski olla pilt mälus, et varjest tullakse minu juurde.
 3. Hoidisn koera kogu aeg enda juures ja läksin koos padjaga teise varjesse ning panin selle  varje kohale. Koer küll nägi, et see pandi varje peale, kuid ma siiski muutsin ta mälupilti, tekitades tunde, et see on hoopis varjes. Kolmandas varjes ootas ees juba eelnevalt sinna paigutatud pall (olin pannud juba enne ristlemise algust selle sinna). Saates koera esimesse varjesse teab koer hästi, et teise varjesse jäi padi. Seetõttu ta ei taha minna esimesse, vaid otse teise. Nüüd tekibki võimalus esimest korda sekkuda koera soovidesse. Oluline on sekkuda kiiresti ja tugevalt ning anda mõista et siiski peab eelnevalt esimese jooksma. Saates teist korda saab koer hästi aru (see ongi noore koera eelis vanema ees), et peab minema ning ta läheb umber esimese. Vaadates videot te näete, kuidas ta kiirendab teise varjesse lootes sealt patja leida. Annan õigeaegselt käsu enda juurde tulemiseks. Oluline on ära kasutada koera soovi. See tähendab, et ajastus on mega oluline. Koer ei leidnud patja kuid oli veel meeleolus, et tahab patja leida. Kasutades seda meeleolu ja kutsudes koera tekib tal tunne, et padi ongi äkki hoopis minu käes ning ta tuleb kiirelt. Kasutades minu juurde tulemise hoogu juhin ta kehaga ja kogu oma hoiakuga järgmisesse varjesse. Ta ei taha sinna väga minna, kuid ütlen, et peab . Koer jällegi tänu oma vanusele kuulab mind ning läheb leides eest palli. Sai tekitatud kohustus ja järgnev preemia.
 4. Ka neljandasse varjesse olin eelnevalt pannud palli. Jätan koerale mulje, et pall on ka teises. Koer usub seda. See tähendab, et parempoolsetes varjetes on kujutletav pall ja päris pall ning kolmandas just oli pall. Seega koer peaks minema esimesse “tühja” varjesse, mis toimub inertsist ja sealt küljelt just leiti ju ka pall. Järgneb kasvava hooga jooksmine teise varjesse, kus loodetakse pall leida ning mitte leides kiirendamine kolmanda varje suunas, kus just oli pall. Sealt on vaja koer vaid neljandasse varjesse edasi juhtida kasutades ära situatsiooni, et koeral pole veel palli, tal on hoog sees ning ta ehk jookseb inertsist järgmisesse varjesse ja leiab sealt palli. Teise varje umber ei tee küll koer ringi lähtuvalt konfliktist, et palli polnudki, kuid see pole probleem. Kui seal konflikt väheneb, siis  koer hakkab seda varjet kenasti jooksma.  Kolmandasse varjesse minekul on hästi näha seda “peab” käitumist sest koer tahaks minna otse neljandasse, aga peab enne minema kolmandasse. Neljandast kutsun koera jälle enda juurde ja premeerin palliga.
 5. Esimeses varjes pall, viiendas padi.  Panin koera nähes viiendasse padja, kuid ei kütnud teda liiast . Kolmandasse tegin selliseid liigutusi, et koer jääks uskuma, et seal on pall ning esimesse panin palli. Saates koera, läks ta esimesse väga hea kiiruse ja sooviga. Kutsusin ta enda juurde ja kiitsin. Saatsin uuesti esimesse. Loogika seisnes selles, et esimeses varjes olnud pall pidi värskendama koera soovi sinna minna. Samas kui seal oleks padi, siis see segaks ristlemise rütmi. Seepärast ei tahtnud, et üheski teises oleks palli. Alles lõpus padi. Loogika oli see, et koer läheb esimesse sooviga puhtalt mälupildi põhjal ning teise nö. inertsist ja osaliselt kohustusest. Kolmandasse peaks aga tõmbama mälestus sinna pandud pallist, mida seal tegelikult pole. Neljandasse taaskord inertsist ja kohustusest. Viiendasse aga juba palli järgi. Nagu videolt on näha, siis see toimiski selliselt päris hästi.
 6. Panin kuuendasse varjesse selliselt padja, et eelnevalt kütsin teda ja lõin jalaga patja eest ära jne. Et koeral tekiks padja suhtes maksimaalne tõmme. Siis tassisin ta rihmast hoides alguspunkti. Ilmselgelt oli koeral soov padja järgi minna oluliselt suurem, kui soov varjest palli leida või kohustus varjesse minna. Eesmärk oligi provotseerida viga ning selle eest tugevalt negatiivselt mõjutada. Olin üsna kindel, et viga tuleb esile.  Videolt on hästi näha et eelnevad kolm varjet jookseb koer väga heas tempos ning vajalikul moel ning püsib ka hästi kontrolli all kuigi teab, et lõpus on padi. See oli kõik tänu eelnevale, kus olin nö. kohustanud koera minema. Minnes ilusti neljanda varje suunas küttis aga kuuenda varje motivatsioon koera pea  niipalju siiski segi, et ta ei suutnud edasi korrektselt ristelda, vaid kimas otse kuuendasse. Seda oligi vaja. Kutsika/noore koeraga on veel see olukord, et ta soovib olla isesesivalt omanikule meele järgi ning kui teda on kodustes oludes sellises tasakaalus kasvatatud, et ta teab, mida tähendab “ei” ja mida kujutab endast kuri koerajuht, siis  piisab sekkumisest täiesti sellest, mida ma videos teen.  Koerast oli selgelt näha, et ta sai aru negatiivsest mõjutusest ning oma veast. Kui ma oleks sekkunud jõulisemalt, siis  see oleks võinud ära rikkuda kogu senise töö ja tekitada koerale varjetega ristlemisega teatava konflikti ning ta ei oleks kindlasti enam nii kiirelt ja motiveeritult neid jooksnud. Samas on väga oluline siiski, et koer tajub negatiivset mõjutust negatiivsena. Viisin koera nähes padja kuuendasse varjesse, aga ei panud enam varje sisse vaid selle peale. Mõte oli selles, et kui koer teeks sama vea uuesti, et siis ta ei saaks sealt iseseisvalt enam patja. Samas tahtsin seekord kindlalt olla premeerimas peale kuuendat varjet.
 7. Kõik varjed tühjad. Kui vaatate videot, siis on hästi näha, et koeras on veel piisavalt motivatsiooni, kuid ta allub silmnähtavalt paremini. Eriti hästi on seda näha kolmandast varjest neljandasse jooksmisel, kus ta täiesti selgelt vaatab mind ja keerab pea alles peale loa saamist. Neljandasse varjesse jookmisel on näha kerge konflikt seoses eelneva negatiivse mõjutusega.  Seetõttu jookseb ta varjesse teiselt poolt. Ma siiski premeerin selle ära, kuna ta kontrollis varjet ja ma tean, et see ei kujune probleemiks.
 8. Koer on juba mõnevõrra väsinud ning see võimendab negatiivse mõjutusega tulnud mõningast konflikti. Sellest lähtuvalt ta niiväga ei taha minna osadesse varjetesse ning see annab väga hea võimaluse öelda, et PEAB. Varjed on tühjad ja preemia tuleb minult.
 9. Padi on kuuendas varjes ning koer ristleb kõik kuus varjet

Eelpool toodud harjutustes sisalduvad kõik vajalikud komponendid ehk

 • motivatsioon varjesse joosta ja seda kontrollida
  • soov tulla minu juurde, sest sealt saab preemiat
  • peab tulema minu juurde, sest peab
  • kõrgem motivaator, mis tekitab vea
  • negatiivsed mõjutused vale soorituse eest
  • teadmine, et varjeid peab jooksma.

Kõik need ülal loetletud komponendid on ju tegelikult samad, mida kasutatakse täiskasvanud koertegi puhul. Vahe on vaid selles, et antud juhul on instinkt madalam, koer noorem ja kergemini mõjutatav. See annab võimaluse koerale varjete jooksmine suhteliselt lihtsamini ja väiksema konfliktiga selgeks teha.
video on siin