Sellel videol on koer 6 kuune. Esimeses varrukatrennis oli mõnevõrra näha koera närvilisust, teadmatust ning kohati ebamäärast käitumist, mis ongi ju loogiline, kui koer pole enne varrukat teinud. Teises varrukatrennsi toimus juba mõnevõrra stabiliseerumine. Kolmas trenn oli üsna sarnane antud videol oleva neljanda varrukatrenniga. Suurim erinevus on koera haarete jõulisuses, mis võimaldab juba padja asemel kasutada poolvarrukat/patja, samuti hüpetes ja  mõlema instintkiala tugevuses.

Varrukatrenni peamine mõte praeguses staadiumis on

  1. Koera tugevdamine saagikäitumises selliselt, et haardesse tuleb rohkem jõudu ning kiirust ning et peale haaramist hakkab koer võitlema kiiremini ja tugevamalt.
  2. Agressioonikäitumises koera enesekindluse kasvatamine, kiirema aktiivsema agresiooni saavutamine ning selle tugevdamine läbi haardesse pääsu (ehk läbi hüppe või maas oleva padja püüdmise). Ehk koer hakkab vastu ning võidab.
  3. Platsile tuleku meeleolu tekitamine, et koer juba platsile tulles otsiks varrukameest, varjet ja üritaks õige suhtumisega kutsuda esile tegevust.

Kui võrrelda videol nähtut esimese trenni videoga, sisi on hästi näha, et kõigis neis kolmes punktis on koer oluliselt arenenud. Tegelikult peabki tõdema, et koer lülitub väga kenasti ja kiiresti saagilt agressioonile ja tagasi ehk instinktivahetus töötab soovitud kujul. Samas kohe platsile tulles on ta ka vajalikus meeleolus. Eriti aga meeldib mulle see, et ka peale tugevamat agressiooni püsib koera haare kenasti rahulik ja tugev. Varrukas on väga oluline, et koer õpiks kiirelt rahunema ning ei kannaks pinget haardesse selliselt, et sellest tuleb närvilisus. Ka lahti käsklus toimib piisavalt hästi. Lähiaegade trennid liiguvad suunal, et üritame koera haaret veel tugevdada selliselt, et kogu trenni saaks juba läbi viia selel poolvarrukaga, provotseerime veel selgemat agressiooni ja kanaliseerime seda saaki ja haardesse. Ehk kokkuvõtvalt võibki öelda, et tugevdame mõlema instinktiala käitumist ning anname koerale sinna lisa enesekindlust.  Kindlasti tuleb sisse ka koormamist ja käega löömist, mis on varrukas olles kaitseosa üks oluline komponent. Üsna reaalne on, et sama soojaga saab veel teha 2-3 trenni ning siis jääb koer pausile. Lihtsalt arvestades koera vanust ning üsna häid tööomadusi ei ole võimalik talle antud faasis rohkem midagi õpetada. Järgmisena tuleks juurde kontrolliosa, mida aga ei saa nii varakult veel teha. Video on siin