Teel Iisakust Tallinna suunas jäi tee äärde Mäetaguse jõgi, kus hakkas silma puu, mis ujudes pikka teed jõge pidi allavoolu oli ära väsinud ning mõneks ajaks teise puu peale puhkama jäänud. Lähemal vaatamisel oli näha, kuidas ta oli  sammaldunud puust tugevalt kinni haaranud ning talveks puhkama jäänud.