Kuivõrd talv pressib peale ning kohe – kohe lõppevad võimalused mõningaid kuulekuse elemente teha, siis otsustasin enne talve veel kõik elemendid videole fikseerida. Kuivõrd tegin video järjestikustest elementidest ning ei hakanud nö. spetsiaalselt midagi ülesse ehitama, siis on ka elemendid videol sellised, nagu nad juhtusid olema. Ütleks terviklikus pildis, et istu juhtus videole natuke aeglasemana, kui ta tavapäraselt on olnud. Muu osa oli üsna hetkeolukorda iseloomustav. Kui nüüd käia harjutus haaval olukord läbi, siis tulevad välja siit ka talvised eesmärgid ja nö. kitsaskohad, mis vajavad tegelemist. Video on siin

Kõrvalkäik pole minu jaoks veel sellel tasemel, nagu tahaks näha. Lähtuvalt kõrgest energiast ei ole see päris stabiliseerunud. Kord on see suhteliselt hea, kord jälle käib koer natuke palju jalga . Ilmselgelt on see põhjustatud asjaolust, et koer ei ole stabiliseerunud. Vaja on teha veel üksjagu trenni ja kordusi, et koer saaks selels olema stabiilne nii meeleolu kui ka asendi osas. Ilmselgelt on see selel koera nö. iseloomustaja.

Istu on üldpildis hea. Vajab vahest kordamist ja nö. meeles pidamist, aga ei midagi erilist. Olen hetkel kahevahel, kas tuua asendite harjutustesse sisse märgid või mitte. Mõnevõrra tekitab kõhklusi asjaolu, et üldjuhul tõstab mark energiat ja teeb koera tähelepanelikumaks. See tõusev energia aga kindlasti rikub antud koeral meeleolu ning ma pole üldse mitte kindel, et sinna ei lähe siis ka vajalik tähelepanu, kuna koer läheb liiga kõrgele meeleolult.

Lamalt ja juurdekutsumine on ka element, mis vajab lihtsalt kordusi. Kindlasti tegelen talvläbi lama elemendi veel kiiremaks saamisega, et ka jooksult harjutust tehes oleks see momentaalne. See on harjutus, mida saab väga hõlpsalt isegi toas treenida ning vaja on lihtsalt kordusi teha. Juurdekutsumine on muus osas hea, lihtsalt eesasend vajab paremat betoneerimist. Kõik juurdetulekud võiksid lõppeda ühesuguse asendiga. Veidi on neis hetkel sees erisusi. See näitab, et koeral pole välja kujunenud ühte konkreetset asendit ning see on paratamatult risk. See on jällegi lihtsalt talvel treenitav element ning sellega tegelen kindlasti üksjagu. Kiirus vajab meeles pidamist, aga seda talvel teha väga ei saa seoses libedusega. Risk vigastusele on liiga suur.

Aportid on seoses stabiilse treenimisega läinud väga palju paremaks. Ma ei ole hetkel rahul veel algasendiga ning aporti hoidmisega. Nagu ka videolt on näha on hoidmine läinud väga palju paremaks. Närimist enam naljalt ei näe, aga samas ta siiski kora kohendab aportit eesasendis ning selle hoidmine võiks olla ilmselgelt tugevam. See on kõrvalkäigule lisaks teine element, millega tuleb talvel rohkem tööd teha. Toomine jääb ka libeduse korral ära.

Üle tõkke aport jääb talvepausile . Kevadel kindlasti vajab tõkkeaport viimistlemist. Kindlasti läheb vanuse ja jõu lisandumisega hüpe paremaks. Samas vajab just see element kordusi, et saada koer stabiilseks. Natuke on praegu hüpped palju sõltuvad sellest, kuhu paigutub konkreetselt aport. Tegelikult seda ongi vaja sihilikult rohkem treenida, et aport paigutuks erinevates kohtades ja erineval moel. Kevadel kindlasti hakkan kasutama hüpete juures ka lennukust ja kõrgust nõudvaid lisavidinaid.

A tõke on täiesti toores. Ilmselgelt on videolt näha, et seda on treenitud alles 4-5 trenni. Pean saama koera rohkem ronima antud elemendis, kuivõrd nii kõrgelt hüppamised pole tervislikud. Samas arvaks, et elemendina on see muus osas palju lihtsam kui meetrine tõke ehk sealne kindlus ei nõua erilist pingutamist. Vaja oleks just ronimisega tegeleda ning seda eriti allatulekul.

Edasisaatmine on praegusel kujul täiesti okei. Eks lihtsalt peale talvepuhkust tuleb seda täpselt nii palju teha, et elemendid püsiks koos ja oleksid kiired.