Nagu ma eelmises kuulekust puudutavas loos kirjutasin, haakub praeguste treeningutega päris palju tööd, milles pole väga mingeid erilisi seiku ega uuendusi.  Samas mingil juhul ei tohi seda tööd tuimaks nimetada. Ütleks praeguse kuulekuse faasi kohta, et see on nagu kombinatsioon järgnevatest osadest:

  1. Koer on veel piisavalt noor, et on seetõttu väga entusiastlik, millest lähtuvalt teeb ta rohkem vigasid ning nende korrigeerimisega tuleb olla hästi täpne, et koer saaks selge pildi ja samas säiluks motivatsioon
  2. koera kuulekuse elemendid hakkavad juba tehniliselt saama vajalikku konditsiooni, kuid nö. kinnistamiseks vajavad nad veel jupi kordusi, mille käigus tuleb pöörata suurt tähelepanu omavahelisele rõõmule ning mitte lasta tööl tehniliseks muutuda.
  3. Tuleb osata treenimisel näha pigem vea põhjuseid, kui viga ennast. Kuivõrd koeral pole kinnistunud harjutustega konkreetne meeleolu ning rutiin, siis väga tihti on ühe või teise vea põhjuseks muutunud meeleolu või koera hetkeemotsioon. Pigem on kasulik üritada teha trenni vajalikus meeleolus  ning ilmavigadeta, kui lasta koera valesse meeleolusse ja siis vigasid korrigeerida. Noor koer tahab väga omaniku rõõmuks töötada ning kui koerajuht viib koera valesse meeleolusse ning koer teeb seetõttu vea, siis ilmselgelt ei ole süüdi koer vaid omanik.
  4. Kuna koera sooritused pole tehniliselt päris kinnistunud, siis teeb ta ka nö. ülemotiveeritusest lähtuvaid vigu ehk näiteks läheb iseseisvalt keset sooritust palli püüdma või mõttelist toitu otsima. Jällegi, tuleb näha sügavalt sisse – pigem vältida olukorda, kui tegeleda veaga.

Vaadates ülal toodud loetelu tahaksin siinkohal rääkida veidi vigade korrigeerimisest.  Koera treenimine on nagu Aliase mäng. Tuleb luua koerale võimalus heaks soorituseks ning lasta tal see kaunilt ära teha ja seejärel teda selle eest premeerida. Selliselt saabki koer aru, mida tahetakse. Kui koer teeb valesti, siis on hea talle ka mõista anda, et see oli vale. Kui nüüd aga kasutada sellisel puhul negatiivset mõjutust, siis on väga oluline jälgida, et koer saaks aru nii vea olemusest kui ka oskaks vastu võtta negatiivset mõjutust. Kui koer ei  saa aru, mis on õige, siis ei mõista ta ka negatiivset mõjutust, mille koerajuht andis enda arust igati õigustatult. Üldjuhul viib selline korrigeerimine koera energia tõusule ja  üsna reaalselt viga veel süveneb ning kindlasti tekib ka üksjagu konflikti koera ja inimese vahel. Kui see konflikt  kinnistub antud olukorra  juurde, siis hakkab see muutma koera kas antud olukorras passiivseks (mida me ei taha) või aktiivseks .  Aktiivseks muutumine on igati hea nähtus välja arvatud, kui see aktiivsus viib vea süvenemisele.

Kui treenida tööliini malinoisi, siis on väga tõenäoline, et konflikt viib pigem aktiivsuse poolele, mis väga suure tõenäosusega aga toob kaasa vaid vea süvenemist ning ühel hetkel ka kõrgemale tõusva energia tõttu hammustamisi.
Eelnenud lõigu kokkuvõtteks ütlekski, et oma olemuselt on kuulekuses läbi konflikti energia tõstmine täiesti kasutatav vahend, kuid seda tuleks teha eesmärgipäraselt ning pigem vanema koeraga, kelle elemendid on juba kinnistunud. 8- 9 kuuse koeraga  oleks vaja lihtsalt oma sõbrale öelda, et “ vaata päris seda ma ei tahtnud, vaid natuke midagi mud”.

Tüüpi treenides lahendan ma selle tavaliselt nii, et kui on näha, et koer teeb vea, mille järgselt paistab välja mõningane konflikt ja läbi selle tõusev energia, siis annan ma koerale võimaluse midagi hästi teha ja koheselt ära premeerida. Vahepealne premeerimine ja sikutusmäng palliga rahustab mõnevõrra koera ja puhastab pea. Siis saab jälle alustada nö. puhtalt lehelt ning kogemuse võrra rikkamalt ehk teha selliselt, et sarnast konfliktsituatsiooni enam ei tuleks. Nagu ma eespool ütlesin, on igal juhul mõistlik treenida selliselt, et koer ei läheks meeleoluliselt sellisesse seisu, et hakkab nö. vigasid tootma.

Nagu peakiri ütleb, on antud videos koera vanus 8,5 kuud. Teeks lühikese kokkuvõtte, et mida koer praeguses faasis oskab:

  1. Ta oskab kõrval käia , oma kohta enam – vähem säilitada ning pöördeid paremale, vasakule ja umber. Samuti kõrvalkäiku segajate juuresolekul.
  2. Autost välja võttes näitab ülesse aktiivsust ning seda ka võõrastel platsidel.
  3. Liikumiselt istu ning lühike püsimine kuni mingi piirini (millest ei tasu üle minna).
  4. Liikumiselt lama samuti mingi piirini.
  5. Juurde kutsumist ja ees ilusa asendi võtmist ja sealt kõrvale tulemist.

Kõik need loetletud asjad on iseeneselt mõistetavalt toored ja nõuavad veel üksjagu kinnistamist. Siin siis video: