Lõopistrik on tõeline taevas kihutaja. Oma mõõtudelt on ta üsnagi tuuletallaja mõõtu, kuid erinevalt tallajast kimab ta mööda taevalaotust ega mõtlegi tallata. Mulle meeldib jälgida seda, kuidas ta õhus lendavaid kiile jahib. Mõelge ise, kui kiire on kiil, kes lendab ja vahetab suundi nagu välk. See lind, kes tahab kiili kätte saada peab olema tõeliselt kiire ja osav. Seda lõopistrikud ka on. Löopistrik suudab pea olematust lendlemisest plahvatada hetkeliselt suure kiiruseni ning kiil ongi käes. Antud pildile ongi üks selline plahvatus jäänud.