Üle kallaste voolanud Keila jõgi.
Jõe säng oma kurvidega on pildilt isegi leitav.