Antud fotoga kindlasti seostuks paljudele Alpid või mõni teine Lõuna – Euroopas paiknev mäestik. Tegelikult on pilt tehtud Põhja – Soomes Norra piiri ääres.  Inimestele, kelledele meeldib matkata ja nautida puhta looduse karget ilu ja värskust, on see piirkond nagu loodud. Tänu hajaasustusele on võimalik seal teha pikke rännakuid sisuliselt kohtumata mitte kellegagi. Kaunid mäed, kärestikulised jõed ja kosed.