Võistluseelsete treeningutega ja häälestusega jäin põhimõtteliselt rahule. Kuigi üldpildis võib öelda, et nurkade stabiilsust päris tagasi ei saanud, kuivõrd lihtsalt ajast tuli veidi puudu. Aga kuna ma vaatan koera treeningprotsessi sisiki nö. suures pildis mingite kõrgemate eesmärkide suunal, siis FH 1 on seal kõigest üks etapp. Ja selels suures pildis olin ma üsna rahul, sest raske treeningperiood konkreetsete eesmärkide saavutamiseks oli edukalt läbitud ning soovitud tulemus saavutatud. Jällegi nö. suures pildis andis see hea platformi edasi liikumiseks. Kui ma räägin sellest, et koeral ei olnud nurgad piisavalt kindlad, siis  ma ennekõike pean silmas Järgnevat . Enesekindel  koer jõudes nurka ja tunnetades, et jälg lõppeb kontrollib jälje jätkumist vasakult ja paremalt ning leides õige suuna jätkab jäljetööd. Tüüp oli teinud suhteliselt värskelt Mosti riste,kus jõudes nn. nurka läks jälg kolmes suunas. Keerates valele jäljele sai koer negatiivset tagasisidet, minnes otse, jällegi sama ning alles õige jälje valikul sai ta positiivse tunde. See tähendab, et kui ta jõuab nurka, siis ta ei ole kindel, et jälg võib antud kohas keerata vasakule või paremale. Tal on meeles, et pöörates paremale, oli see nö vale vastus ning tekitas stressi. Seepärast Tüüp jõudes nurka  ja tunnetades , et nurk keerab paremale (või vasakule) ei olnud nii kindel endas, et võiks kohe keerata. Talle meenus, et see võib olla  ka vale vastus. Veendumaks selles, et nurk tõesti keerab paremale pidi ta kontrollima. Olles kontrollinud üle muud suunad ning potensiaalsed jälje liikumisteed, sai ta alles olla  kindel, et see valik on tõesti õige. Siinkohal võibki ju valeida, et kumba pidi käituv koer on parem jäljekoer, kas see kes automaatselt keerab või see, kes potensiaalsed võimalused enne üle kontrollib kui otsustab.  Ütleks üldpildis küll seda, et igal juhul on parem jäljekoer see, kes täpsemini töötab. FH kolmetunnisel jäljel, kus olud on rasked ei saa midagi lahendada nö. automaatselt. Kuivõrd Tüübiga sai tehtud ka päris palju katkestusi  ja teravnurki ning igasugu muud jura, sisi täiesti arusaadavalt nurka jõudes ja soovides kontrollida võimalikud suunad pidigi ta minema kontrollima lisaks vasakule ja paremale ka ette ja taha, et tõesti elimineerida kõik alternatiivid. Kui aega oleks rohkem jätkunud, siis oleks jõudnud teha FH 1- skasutuses olevaid täisnurki sedavõrd palju, et koera stabiilsus ja usk vaid vasakule ja paremale pöörava jälje osas oleks taastunud ning poleks olnud vaja nii palju kontrollida. See oligi just see osa, mis veidi puudu jäi. Võistluspõld oli üsna raske. Ta oli väga lühikese rohuga (sügisel täiesti vastu maad maha niidetud), millel kohati oli kasvanud ilusat rohelisemat osa ning samas oli sees suuri üsna tühjasid alasid. Kaugemalt vaadates petliku kujutluse lõid  põllul kasvavad kõrgema varrega lilled, mis esmapilgul jätsid mulje lopsakast taimestikust. Lähemalt vaadates oli aga selga, et nende hõre paiknemine  ei aita koera kuidagi. Põllul puudus ka võilill, mis tavapäraselt loob sellise mõnusa sammu lõhna hästi siduva rohelise 

Raskusastet lisas ka 10 meetrit sekundis puhuv tuul ,milel puhangud ulatusid 13 – 14 meetri kanti (andmed vaadatud EMHI lehelt). Kui jälje nurk paiknes näiteks sellel tühjemal osal, siis tugev tuul kindlasti ei aidanud kaasa jälje leidmisel.
Läksin starti ennekõike sooviga näha koera töös ning ma teadsin, et ta kindlasti ei jäta pooleli ning huvitav on näha, kuidas võistlus lõppeb. Huvitas ennekõike see, et kuidas koer suhtub ristuvatesse jälgedesse ning kuivõrd sellistes rasketes tingimustes segab mitten ii täpne nurgatöö.
Kuivõrd jäljele oli kõndida päris pikk maa, siis  Tüüp tõmbas ennast veidi liiast käima. Noore koerana mõjutasid teda autodes ootavad teised koerad ning ootus stardi ees. Nähes koera väsimust jälje lõpus sain isegi selgelt aru, et koer kaotas selle starti siirdumise peale päris suure koguse vajalikku energiat. Arvestades raskete tingimustega on see energia aga suhteliselt kulla hinnaga.
Nagu juba ka sügisesel FH eksamil kogesin ka võistlusel sama, et kuigi stardiposti poole siirdudes oli koer üsna vedav ja natuke liiga kõrges energias, siis posti juures läks ta koheselt vajalikku meeleollu ning tasandus üsna hästi. Kuid selgelt oli näha, et see starti siirdumine mõjutas veidi ta täpsust ja töörütmi esimesel sirgel.

Jäin väga rahule koera sirgete tööga. Kuigi osades nurkades ta otsis üksjagu õiget jälge, suutis ta koheselt jälje leidmisel rahuneda ja kontsentreeruda ning taas oli näha väga ilusat tööd. Esimelee esemele jõudes oli ta veidi üllatunud, kuna see tuli talle ootamatult. Seetõttu jäi ta hetkeks seisma, vaatas eset veidi vale nurga alt ning näha oli mõningast konflikti. Paraku jätkas ta edasi jälje ajamist ning sinna läksidki eseme punktid. Teise ja kolmanda eseme näitas ta ilusti, kuid kaotas punkte kuna koer puudutas eset korraks ninaga. Viimasel esemel läks koer jäljest innustununa veidi esemest üle ning siis avastades selle lamas üsna suure nurga alla. Ehk siis esemetelt läks üksjagu punkte kaotsi. Ega ju täpselt ei oska öelda, kuid arvestdes esemete hinnetega kaotasin esemete eest ca. 10 punkti.Esimesel ristuval kontrollis koer päris pikalt. Mulle see tegelikult väga meeldis, et ta ei läinud kummastki ristuvast üle automaatselt vaid oli reaalselt näha analüüsimist. Minu jaoks tähendas see, et vahepeal tehtud spetsiaalsed treeningud olid kandnud vilja.
Olenevalt tuule suunast lahendas koer kaks nurka ka üsna ideaalilähedaselt, kuid arvestdes kontrollimistega ristuvatel jälgedel ning mõningase keerutamisega teistes nurkades oli loogiline, et jäljetöö läheb tervikuna hinde “hea “poolele. Lahutades sealt maha ka eseme suure miinuse oligi 75 punkti igati õiglane hinnang.

Nagu öeldud jäin koera tööga väga rahule ning võttes olude kontekstis olen 75 punktiga väga rahul. Oli tõeliselt hea võimalus oma koera testida rasketes tingimustes. Oleks ju võinud minna mõnele sellisele FH üritusele kus jälg silmaga näha on ja saada statistikasse ilusad kõrged punktid kirja, kuid minu jaoks on FH1 rohkem nagu üks verstapost pikal teel ning seetõttu ei pidanud seda õigeks. Tänud kohtunikule Outi Hermiöle ja võistluse organiseerimistiimile.